ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΕ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΕ

Στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται υποτροφίες που προκηρύσσονται από την Ελληνική Νευρολογική Εταιρία (Ε.Ν.Ε.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα αποτελέσματα των επιτυχόντων.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account