ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Κοινοποιούμε την με αρ. ΔΒ1Δ/85/οικ.14092/01-06-2022 (ΑΔΑ: 65ΗΕΟΞ7Μ-0ΕΤ) απόφαση Διοικήτριας ΕΟΠΥΥ:

«Σύσταση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για θέματα που άπτονται σε νευρολογικές θεραπείες»

 

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account