ΙΑΤΡΙΚΑ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θέμα Έναρξη Λήξη Τοποθεσία
14th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SPINE SOCIETY AND 44th SYMPOSIUM "N. GIANNESTRAS - P. SMYRNIS'' Κυριακή 29 Νοέμβριος 2020 Κυριακή 29 Νοέμβριος 2020
34th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC NEUROSURGICAL SOCIETY AND THE 14th ANNUAL NEUROSURGERY NURSES MEETING Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος 2020 Κυριακή 27 Σεπτέμβριος 2020
19th INTERNATIONAL CONGRESS ON BEHCET'S DISEASE Πέμπτη 09 Ιούλιος 2020 Σάββατο 11 Ιούλιος 2020 ΑΘΗΝΑ
AAIC SATELLITE SYMPOSIUM Τετάρτη 13 Μάιος 2020 Πέμπτη 14 Μάιος 2020 ΑΘΗΝΑ

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account