Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1936 και μέχρι το 1987 αποτελούσε με την Ψυχιατρική Εταιρεία, ενιαία εταιρεία. Το 1987 ιδρύθηκε η αυτόνομη Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε.).

Η Ε.Ν.Ε. αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Αλκμάνος 10, 115 28 Αθήνα. Σκοπός της Ε.Ν.Ε. είναι η προαγωγή της Νευρολογίας στην Ελλάδα και ειδικότερα των τομέων της Επιστήμης που αφορούν στην έρευνα της προέλευσης, στην πρόληψη και στην θεραπεία των διαταραχών του Νευρικού Συστήματος καθώς και στην κοινωνική αποκατάσταση των πασχόντων από νευρολογικά νοσήματα. Επίσης, στους στόχους της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η προαγωγή της εκπαίδευση και της ερευνητικής δραστηριότητας των Νευρολόγων Ιατρών.

Η εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, πρόσεδρα, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη και διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διετή θητεία.
enee logo

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account