ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, 23-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕ 2015-2016: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ