ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕ 2014-2015: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕ 2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΡΙΑ
26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΝΕ 2014 - 2015

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Νευρολογία του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου, Θεσσαλονίκη

 

 

 2-4 Μαΐου 2014: Θεματική Συνάντηση ΕΝΕ, Ιωάννινα